FS-1503. Parámetros de sistema

CH No.

 

Función

Posibles valores a definir

Ajuste de fábrica

01234StdUSAThai
9900PaísStandardUSAThai  012
9901Borrar canal de usuario[CH][1][ENT]   
9902Borrar dato de potencia Tx[CH][1][ENT]150W150W150W
9903Frecuecta TXLibreITU/ROMROMMarine 112
9904Frecuencia RXLibreITU/ROMROMMarine 002
9905Canales ITUStdUSAStd + MF  010
9906Indicación CH/FrecCH/FrecFrecCH  000
9908TLX (Telex)TX/RXRXDesac  222
9909Ancho band telexAncho (2.4K)Estrecho (0.4k)   000
9910Retardo del sistema5 a 50 ms101010
9911Uso H3E (AM)TX/RXRXDesac21821+3443
9914Uso de LSBTX/RXRXDesac  222
9915Uso de Fax (Wt)TX/RXRXDesac  112
99172 tonos, Test TX

2 tonos Si

Test No

Ambos Si  Ambos No000
9918Test Frec. Alarma TX1605.00 a 29999.9 kHz2191 kHz
9919Squelch 2 tonos RXNo abrirAbrir   111
9920Ajuste TXActivoDesactAuto  000
9921Señal THRULimitadaRX   000
9922Indicación del metroIARF   111
9924Formato señal remotoMIFTBUS   000
9942Tono de teclasOFFON   111
9943Noise BlankerOFFON   111
9951Nivel señal detener scanNivel SQS: 1 a 10333
9952Scan Dwell timeRX1 – 99 seg222
9953Sweep Width0.01 a 30000.00 kHz100 kHz
9954Aweep step frecuency0.01 a 30000.00 kHz1.00 kHz
9955Activacion SquelchFrecNivelANDOR 333
9956Nivel SquelchS: 0 a 10555
9957Tiempo de caída de squelch500 a 4000 mseg1000 mseg
9958Frecuencia activación squelch500 a 2000 Hz1000 Hz
9998Ajustar potencia en canal de usuarioActivoTX/RXRXDesac 223
9999Password[CH] (Password) [ENT]   
          

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.