FS-1503. Parámetros de sistema

CH No.

 

Función

Posibles valores a definir

Ajuste de fábrica

0 1 2 3 4 Std USA Thai
9900 País Standard USA Thai     0 1 2
9901 Borrar canal de usuario [CH][1][ENT]      
9902 Borrar dato de potencia Tx [CH][1][ENT] 150W 150W 150W
9903 Frecuecta TX Libre ITU/ROM ROM Marine   1 1 2
9904 Frecuencia RX Libre ITU/ROM ROM Marine   0 0 2
9905 Canales ITU Std USA Std + MF     0 1 0
9906 Indicación CH/Frec CH/Frec Frec CH     0 0 0
9908 TLX (Telex) TX/RX RX Desac     2 2 2
9909 Ancho band telex Ancho (2.4K) Estrecho (0.4k)       0 0 0
9910 Retardo del sistema 5 a 50 ms 10 10 10
9911 Uso H3E (AM) TX/RX RX Desac 2182 1+3 4 4 3
9914 Uso de LSB TX/RX RX Desac     2 2 2
9915 Uso de Fax (Wt) TX/RX RX Desac     1 1 2
9917 2 tonos, Test TX

2 tonos Si

Test No

Ambos Si     Ambos No 0 0 0
9918 Test Frec. Alarma TX 1605.00 a 29999.9 kHz 2191 kHz
9919 Squelch 2 tonos RX No abrir Abrir       1 1 1
9920 Ajuste TX Activo Desact Auto     0 0 0
9921 Señal THRU Limitada RX       0 0 0
9922 Indicación del metro IA RF       1 1 1
9924 Formato señal remoto MIF TBUS       0 0 0
9942 Tono de teclas OFF ON       1 1 1
9943 Noise Blanker OFF ON       1 1 1
9951 Nivel señal detener scan Nivel SQ S: 1 a 10 3 3 3
9952 Scan Dwell time RX 1 – 99 seg 2 2 2
9953 Sweep Width 0.01 a 30000.00 kHz 100 kHz
9954 Aweep step frecuency 0.01 a 30000.00 kHz 1.00 kHz
9955 Activacion Squelch Frec Nivel AND OR   3 3 3
9956 Nivel Squelch S: 0 a 10 5 5 5
9957 Tiempo de caída de squelch 500 a 4000 mseg 1000 mseg
9958 Frecuencia activación squelch 500 a 2000 Hz 1000 Hz
9998 Ajustar potencia en canal de usuario Activo TX/RX RX Desac   2 2 3
9999 Password [CH] (Password) [ENT]      
                   

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.